Ano ang Kayumanggi?

Ito ay kulay ng balat ng tao na ang katumbas sa Ingles ay brown at moreno naman sa Espanyol.

Hindi pa batid ng maraming Pilipino, ang kayumanggi ay hindi lang nagsasabi ng kulay ng balat ng isang lipi o lahi ng tao sa daigdig na ito. Ang kayumanggi ay tila nagmula sa dalawang salita na kayu at manggi. Ang kayu sa Tagalog ay isang manipis na hibla ng tela o sinulid. Kapag sinabing kayu, tiyak na manipis ito at maganda ang sutla o hibla (Ingles: fine o pino). Samantala, ang manggi ay isang salita na harapang nagmula sa magos o magi na ang ibig sabihin ay pantas at may karunungang mga tao. Marahil dito nagmula ang katawagang kayumanggi na ang dating kahulugan nito ay fine magic or sorcery or wisdom o pinong salamangka, mahika o karunungan. Sa Tagalog, “mahusay na kaalaman”.

---

This entry is just one of the interesting post featured in this poignant site which I discover. If you are a Filipino, it is a must to read this... If we don't know our history, we are doomed to repeat it.

The Brown Raise

Comments

Popular Posts