Movie: Heneral Luna

After avoiding watching Philippine movie in big screen for the past five years plus because I find it a waste of money and time, Heneral Luna brought me back to the dark alleys of local movie houses. Being able to catch the film in SM cinemas after move than 2 months since the release dates(September 9, 2015) is one of the best birthday gift I got when I went home last November. Plus I got to watch this with my folks who by the way haven't watch a movie longer than I did. I would say it runs in the family :)

Heneral Luna directed by Jerrold Tarog, produced by Artikulo Uno Productions is a historical biography film exhibiting the life of General Antonio Luna, probably among the most unappreciated heroes in the Philippine history. Started as Indie film and ended up one of the most sophisticated history film ever released in the Philippines.John Arcilla was exceptional on bringing General Luna to life, not to mention the cast are not your typical lime-light celebrities but remarkable artists who embody their character.

The movie features Luna's valuable character -- his passion for the country, genius in military force and uncompromising pledge for the independence of Philippines during the American war, including his sharp character that eventually led to his assassination by the same people whom he is supposed to fight with. Luna's tragic death depicts what was wrong and what is still wrong in our country.

Henaral Luna not only reformed the quality of local Philippine movies, it also revolutionized the hearts of the Filipino viewers.

Be part of the revolution!

Quotable quotes:


Heneral Luna: “Negosyo o kalayaan? Bayan o sarili, pumili ka!” 

Mabini: “Nasubukan mo na bang hulihin ang hangin?”

Joven: “Ganyan naman po ang mga Pilipino, palaging inuuna ang pamilya.”
Heneral Luna: “At ‘yan din ang sakit natin. Kaya nating magbuwis ng buhay para sa pamilya, pero para sa isang prinsipyong makabayan?”

Henaral Luna: “Mga kapatid mayroon tayong mas malaki kaaway kaysa mga Amerikano – ang ating sarili.”

Isabel: “Wala na tayong panahon sa mga bagay na hindi natin kayang panindigan.”

Heneral Luna: “Ang taong may damdamin ay hindi alipin.”

Joven: “Kung panaginip lamang ang umasa sa pag-unlad, managinip tayo hanggang sa kamatayan.”

Dona Laureana Luna: "Walang nakaaangat sa batas.”

Heneral Luna: "Artikulo Uno: Ang hindi sumunod sa utos ng Punong Heneral ay tatanggalan ng rango at ipapapatay ng walang paglilitis sa hukuman ng militar."

Rusca: “Ang hindi ko maintindihan — Bakit kailangang patayin ng Pilipino and kapwa Pilipino”

Heneral Luna: “Mas magandang mamatay sa digmaan kaysa magpasakop sa dayuhan.” 

Isabel: Giyera ang asawa mo. Ako ang kabit.
Heneral Luna: Hindi ko asawa ang gera. Krus ko siya. 

Heneral Luna: "Isinusuka ko ang digmaan, Joven, pero ang kompromiso, wala ba tayong karapatang mabuhay nang malaya?"

Heneral Luna: "Mas madali pang pagkasunduin ang langit at lupa kaysa dalawang Pilipino tungkol sa kahit na anong bagay."

Heneral Luna: "Mas mahalaga ang papel natin sa digmaan kaysa sa anumang nararamdaman natin sa isa't isa." 

Heneral Luna: "Alam ng mga Amerikano kung bakit natin ipinaglalaban ang ating kasarinlan dahil buong tapang at buong bangis rin nilang ipinaglaban ang sa kanila. Iba ba tayo sa kanila? Wala ba tayong karapatang mabuhay nang malaya?" - 

Joven: Natatakot ba kayong mamatay Heneral? Yung parang halos nanganganib ang inyong buhay.
Heneral Luna: Sa gera? Hindi. Pero ang mamatay para sa prinsipyo. Oo. 

Heneral Luna: "Marami ang makabayan. Marami ang pwedeng magsabi na makabayan sila. Pero iilan lang ang tunay na makabayan na handang ibuwis ang kanilang buhay para sa kanilang bayan."

Heneral Luna: “Pagod na akong mag-Ingles. Arestuhin na niyo yan. Rapido. Ingles-inglesin mo ko sa bayan ko?! P*nyeta.” 

Buencamino: Mahal ko ang Inang Bayan!
Heneral Luna: Pero hindi sapat para ipaglaban siya o mamatay para sa kanya!

Heneral Luna: "Kung pagpapalaya sa mga traydor ang pakikipolitika, ayokong maging bahagi niyan."

General Elwell Otis:  “You killed the only real general you have”

Comments

Popular Posts