Yaman Ko'y Pagibig Mo

Ang mithi ng buhay na aba
Kayamang pansamantala
Gamit ay panandaliang dulot na tuwa
Bakit kung hayaan ang hatid ay pinsala?

Minsan may nais akong kamtin
Ang maging tanyag at magningning
Ngunit ang tuwa't galak ay di maging ganap
Dahil ang ngiti na nasa akin ay huwad

KORO:
Pagyamanin Mo ang aking buhay kailanman
Pagningasin Mo ang init ng Iyong pagmamahal
Huwag nang mawalay sa pagibig Mong tunay
Aang yaman ko'y pagibig Mong alay

Yamang-yaman koy pagibig Mo
Puso ko'y punan Mo ng husto
Yaman kung sa sukat ay hindi magkukulang
Yamang kung sa lawak ay sadyang walang hanggan

Ulitin ang KORO

TULAY:
Aking ngang nababatid
Mithiing di matuwid
Bakit ba nagpipilit
Naaakit sa di wastong hatid?

Download: Yaman Ko'y Pagibig Mo

Comments

Popular Posts